+38 097 833 8731

Локація

  • Львів, вул. Сихівська 16а

  • Львів, вул. Богдана Лепкого 12

  • Львів, вул. Сихівська 16а

  • Львів, вул. Богдана Лепкого 12

+38 097 833 8731

Локація

  • Львів, вул. Сихівська 16а

  • Львів, вул. Богдана Лепкого 12

  • Львів, вул. Сихівська 16а

  • Львів, вул. Богдана Лепкого 12

FMS (Функціональне обстеження руху)

Illustration

Ціль/мета

FMS- це інструмент розроблений Куком та колегами в 1997 році з метою допомогти медикам та представникам професій охорони здоров'я обстежувати пацієнтів на наявність травм та/або дисфункціональну чи обмежену модель руху. FMS вперше комерційно представлений, як інструкція для обстеження атлетів. З часом лінійка продуктів розширилась та налічує в собі ряд устаткувань для проведення діагностик, видачі сертифікатів для тих, хто проводить обстеження атлетам, семінари, книжки та відео матеріали.

FMS- це інструмент, який використовується для ідентифікації асиметрії, яка є наслідком функціональних порушень руху. Метою FMS є ідентифікувати дисбаланс мобільності та стабільності згідно з сімома базовими моделями руху. Ці моделі руху створенні для того, щоб оцінити стан ОРА, маніпулятивні та стабілізуючі рухи шляхом переміщення індивідуума в екстремальні ситуації, коли дисбаланс стає помітним, в разі якщо не використовуються відповідна мобільність та моторика руху. Після виявлення порушень за допомогою FMS, розробляється програма коригувальних вправ з метою попередження подальших травм опорно-рухового апарату.

FMS налічує в собі сім базових моделей руху, які відповідають за мобільність та стабільність. Кожен з семи наступних базових моделей руху оцінюються від 0 до 3, сумарно 0-21 балів.

Illustration

1. Deep Squat/ глибоке присідання
2. Hurdle Step/ переступання перешкод
3. In-line Lunge/ випади
4. Shoulder Mobility/ мобільність плечей
5. Active Straight-leg Raise/ підйом ноги з упору лежачи
6. Trunk Stability Push-up/ віджимання
7. Rotary Stability/стабільність ротаторів в упорі на колінах 

Цільова аудиторія

FMS було подане, як діагностика для того, щоб ідентифікувати людей з функціональним порушенням руху, що збільшує ризик отримання травм. Тестування використовується молодими активними людьми, людьми середнього віку, професійними спортсменами, а також серед військових та пожежників. Існує взаємозв’язок між низькими показниками FMS та збільшенням ІМТ (індекс маси тіла), збільшенням віку та зниженням фізичної активності.

Докази

Надійність
Численні дослідження показали відмінну доказовість обстеження за методикою FMS. Недавнє дослідження проведене Teyhen та співавторами показало, що серед нових респондентів, FMS продемонструвала середні або відмінні результати за шкалою оцінювання, навіть при мінімальних навантаженнях (4 години). В іншому ж дослідженні було визначено, що міжреспондентні показники були дуже високими.
Період дії
14 балів чи менше за шкалою FMS вважається критчним значенням. Індивідууми, які набрали менше ніж 14 балів мають схильність до отримання травм. На сьогоднішній день, дослідження обмежені, і поки що незрозуміло до кінця для яких саме видів спорту чи професій FMS є оптимальною для прогнозування ризиків отримання травм, і чи являється початкове критичне значення <=14 точним в різних ситуаціях. Тим не менш, на основі попередніх досліджень Kiesel та його колег можна припустити, що гравці НФЛ (Національна футбольна ліга), які отримали менше 14 балів мали позитивне співвідношення ймовірності 5.8 балів для отримання тривалих травм.

FMS проти SFMA
Багато медиків плутають FMS (функціональне обстеження руху) та SFMA (вибіркове функціональне обстеження руху). Обидва інструменти є частиною однієї ж і тієї Функціональної системи руху розробленою Куком та колегами, але їхні фундаментальні цілі абсолютно різні. SFMA призначений для використання в діагностичних цілях, призначених для виявлення кістково-м'язової дисфункції у осіб, які страждають від болю. Беручи до уваги, що FMS є інструментом обстеження, не призначеним для діагностики. FMS спрямована на виявлення дисбалансів в рухливості та стабільності під час функціональних рухів.